"Ìn-tō͘ ê hêng-chèng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Sin ia̍h: '''Ìn-tō͘ ê tē-hng hêng-chèng-khu''' hun-chò 28 ê pang kap pau-hâm Delhi Kok-ka Siú-to͘ Hat-khu chāi-lāi ê 7 ê Liân-pang Ti̍t-hat-khu. ==Pang== [[Image:Indi...
(Sin ia̍h: '''Ìn-tō͘ ê tē-hng hêng-chèng-khu''' hun-chò 28 ê pang kap pau-hâm Delhi Kok-ka Siú-to͘ Hat-khu chāi-lāi ê 7 ê Liân-pang Ti̍t-hat-khu. ==Pang== [[Image:Indi...)
(Mò̤ chă)
15,023

次編輯

Sûn-lám me-niú