"Yûrakutyô Soàⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
~
|style="text-align: right;"|-
|style="text-align: right;"|0.0
|rowspan="16" style="text-align: center;"|&nbsp;<ref>The limited express ''[[Romancecar]]'' service ''Bay Resort'' runs between Sin-Kiba and {{ja-stalink|Hon-Atugi}} on the [[Odakyû Odawara-soàⁿ Soàⁿ]] two to three times a month, connecting via tracks between Sakuradamon and {{ja-stalink|Kasumigaseki||Tokyo}} to the Chiyoda Line.</ref>
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] [[Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ]] (F-01) (same tracks)<br/>[[Tôbu Tôzyô-soàⁿ Soàⁿ]] (some through services)
|[[Wakô-chhī]]
|[[Saitama-koān]]
|style="text-align: right;"|2.2
|style="text-align: right;"|2.2
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-02) (same tracks)<br/>Tôbu Tôzyô-soàⁿ Soàⁿ ({{ja-stalink|Narimasu}})
|[[Itabasi-khu]]
|rowspan="23"|[[Tang-kiaⁿ-to͘]]
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|3.6
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-03) (same tracks)<br/>Tôbu Tôzyô-soàⁿ Soàⁿ ({{ja-stalink|Shimo-Akatsuka}})
| rowspan="4"|[[Nerima-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|1.8
|style="text-align: right;"|5.4
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-04) (same tracks)
|-
|Y-05
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|6.8
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-05) (same tracks)
|-
|Y-06
|style="text-align: right;"|1.5
|style="text-align: right;"|8.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-06) (same tracks)<br/>[[Seibu Yūrakuchō Line]] (through trains from Ikebukuro)
|-
|Y-07
|style="text-align: right;"|1.0
|style="text-align: right;"|9.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-07)
|rowspan="4"|[[Tosima-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|1.0
|style="text-align: right;"|10.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ (F-08)
|-
|Y-09
|style="text-align: right;"|1.2
|style="text-align: right;"|11.5
|[[File:Subway TokyoMarunouchi.png|18px]] [[Tē-hā-thih Marunouti-soàⁿ Soàⁿ]] (M-25), [[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] [[Tē-hā-thih Hukutosin-soàⁿ Soàⁿ]] (F-09)<br/>[[Yamanote-soàⁿ Soàⁿ]], [[Saikyô-soàⁿ Soàⁿ]], [[Shônan Sinzyuku-soàⁿ Soàⁿ]]<br/>[[Tôbu Tôzyô-soàⁿ]]<br/>[[Seibu Ikebukuro-soàⁿ Soàⁿ]]
|-
|Y-10
|style="text-align: right;"|0.9
|style="text-align: right;"|12.4
|[[Toden Arakawa-soàⁿ Soàⁿ]] ({{ja-stalink|Higasi-Ikebukuro-yon-tyôme}})
|-
|Y-11
6,138

次編輯

Sûn-lám me-niú