"Yûrakutyô Soàⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
|style="text-align: right;"|-
|style="text-align: right;"|0.0
|rowspan="16" style="text-align: center;"|&nbsp;<ref>TheTek-pia̍t limited expresskip-kiâⁿ ''[[Romancecar]]'' service ''Bay[[Odakyû Resort''Odawara runsSoàⁿ]] betweenê Sin-Kiba andkap {{ja-stalink|Hon-Atugi}} onchi-kan thechò [[Odakyûūn-choán Odawaraho̍k-bū Soàⁿ]]Bay twoResort tota̍k threegoe̍h timesnn̄g akàu monthsaⁿ pái, connectingkeng-iû viakuí-tō tracksliân-chiap betweenkàu Tiyoda Soàⁿ ê Sakuradamon andkap {{ja-stalink|Kasumigaseki||TokyoTang-kiaⁿ}} to the Chiyoda Linechi-kan.</ref>
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] [[Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ]] (F-01) (same tracks)<br/>[[Tôbu Tôzyô Soàⁿ]] (some through services)
|[[Wakô-chhī]]
|style="text-align: right;"|2.2
|style="text-align: right;"|2.2
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-02) (same tracks)<br/>Tôbu Tôzyô Soàⁿ ({{ja-stalink|Narimasu}})
|[[Itabasi-khu]]
|rowspan="23"|[[Tang-kiaⁿ-to͘]]
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|3.6
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-03) (same tracks)<br/>Tôbu Tôzyô Soàⁿ ({{ja-stalink|Shimo-Akatsuka}})
| rowspan="4"|[[Nerima-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|1.8
|style="text-align: right;"|5.4
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-04) (same tracks)
|-
|Y-05
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|6.8
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-05) (same tracks)
|-
|Y-06
|style="text-align: right;"|1.5
|style="text-align: right;"|8.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-06) (same tracks)<br/>[[Seibu Yūrakuchō Line]] (through trains from Ikebukuro)
|-
|Y-07
|style="text-align: right;"|1.0
|style="text-align: right;"|9.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-07)
|rowspan="4"|[[Tosima-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|1.0
|style="text-align: right;"|10.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-08)
|-
|Y-09
|style="text-align: right;"|1.2
|style="text-align: right;"|11.5
|[[File:Subway TokyoMarunouchi.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Marunouti Soàⁿ]] (M-25), [[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] [[Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ]] (F-09)<br/>[[Yamanote Soàⁿ]], [[Saikyô Soàⁿ]], [[Shônan Sinzyuku Soàⁿ]]<br/>[[Tôbu Tôzyô-soàⁿ Soàⁿ]]<br/>[[Seibu Ikebukuro Soàⁿ]]
|-
|Y-10
|style="text-align: right;"|1.6
|style="text-align: right;"|16.4
|[[File:Subway TokyoTozai.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Tang-sai-soàⁿ]] (T-06), [[File:Subway TokyoNamboku.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Lâm-pak-soàⁿ]] (N-10)<br/>[[Tyûô Sôbu Oān-kiâⁿ-soàⁿ]]<br/>[[File:Subway TokyoOedo.png|18px]] [[Toei Ôedo-soàⁿ Soàⁿ]] (E-06)
|[[Sinzyuku-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|1.1
|style="text-align: right;"|17.5
|[[File:Subway TokyoNamboku.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Lâm-pak-soàⁿ (N-09)<br/>Chūō-SōbuTyûô LineSôbu Oān-kiâⁿ-soàⁿ<br/>[[File:Subway TokyoShinjuku.png|18px]] [[Toei Sinzyuku-soàⁿ Soàⁿ]] (S-04)
|rowspan="5" |[[Tiyoda-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|0.9
|style="text-align: right;"|19.3
|[[File:Subway TokyoHanzomon.png|18px|link=Tokyo Metro Hanzōmon Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih HanzōmonHanzômon LineSoàⁿ]] (Z-04), [[File:Subway TokyoNamboku.png|18px|link=Tokyo Metro Namboku Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih Namboku LineLâm-pak-soàⁿ]] (N-07) <br>[[File:Subway TokyoGinza.png|18px|link=Tokyo Metro Ginza Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih Ginza LineSoàⁿ]] at {{ja-stalink|Akasaka-mitsuke}} (G-05), [[File:Subway TokyoMarunouchi.png|18px|link=Tokyo Metro Marunouchi Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih MarunouchiMarunouti LineSoàⁿ]]] at Akasaka-mitsukemituke (M-13)
|-
|Y-17
|style="text-align: right;"|21.2
|style="text-align: center;"||
|[[File:Subway TokyoHibiya.png|18px|link=Tokyo Metro Hibiya Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih Hibiya LineSoàⁿ]] ({{ja-stalink|Hibiya}}: H-07), [[File:Subway TokyoChiyoda.png|18px|link=Tokyo Metro Chiyoda Line]] [[TokyoTang-kiaⁿ MetroTē-hā-thih ChiyodaTiyoda LineSoàⁿ]] (Hibiya: C-09)<br/>[[Yamanote LineSoàⁿ]], [[Keihin-TōhokuTôhoku LineSoàⁿ]]<br/>[[File:Subway TokyoMita.png|18px|link=Toei Mita Line]] [[Toei Mita LineSoàⁿ]] (Hibiya: I-08)
|-
|Y-19
|style="text-align: right;"|23.7
|style="text-align: center;"||
|[[File:Subway TokyoOedo.png|18px|link=Toei Ōedo Line]] Toei ŌedoÔedo LineSoàⁿ (E-16)
|-
|Y-22
|style="text-align: right;"|28.3
|style="text-align: center;"|●
|[[KeiyōKeiyô LineSoàⁿ]]<br/>[[Rinkai LineSoàⁿ]]
|}
 
7,162

次編輯

Sûn-lám me-niú