"Yûrakutyô Soàⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
|style="text-align: right;"|0.0
|rowspan="16" style="text-align: center;"|&nbsp;<ref>Tek-pia̍t kip-kiâⁿ [[Romancecar]] tī [[Odakyû Odawara Soàⁿ]] ê Sin-Kiba kap {{ja-stalink|Hon-Atugi}} chi-kan chò ūn-choán ho̍k-bū Bay Resort ta̍k goe̍h nn̄g kàu saⁿ pái, keng-iû kuí-tō liân-chiap kàu Tiyoda Soàⁿ ê Sakuradamon kap {{ja-stalink|Kasumigaseki||Tang-kiaⁿ}} chi-kan.</ref>
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] [[Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ]] (F-01) (samekāng-khoán trackskuí-tō)<br/>[[Tôbu Tôzyô Soàⁿ]] (somepōo-hūn through servicesthàu)
|[[Wakô-chhī]]
|[[Saitama-koān]]
|style="text-align: right;"|2.2
|style="text-align: right;"|2.2
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-02) (samekāng-khoán trackskuí-tō)<br/>Tôbu Tôzyô Soàⁿ ({{ja-stalink|Narimasu}})
|[[Itabasi-khu]]
|rowspan="23"|[[Tang-kiaⁿ-to͘]]
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|3.6
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-03) (samekāng-khoán trackskuí-tō)<br/>Tôbu Tôzyô Soàⁿ ({{ja-stalink|Shimo-Akatsuka}})
| rowspan="4"|[[Nerima-khu]]
|-
|style="text-align: right;"|1.8
|style="text-align: right;"|5.4
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-04) (samekāng-khoán trackskuí-tō)
|-
|Y-05
|style="text-align: right;"|1.4
|style="text-align: right;"|6.8
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-05) (samekāng-khoán trackskuí-tō)
|-
|Y-06
|style="text-align: right;"|1.5
|style="text-align: right;"|8.3
|[[File:Subway TokyoFukutoshin.png|18px]] Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hukutosin Soàⁿ (F-06) (samekāng-khoán trackskuí-tō)<br/>[[Seibu Yūrakuchō Line]] (throughchāi trainsIkebukuro fromthàu Ikebukurochhia)
|-
|Y-07
|style="text-align: right;"|0.9
|style="text-align: right;"|19.3
|[[File:Subway TokyoHanzomon.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Hanzômon Soàⁿ]] (Z-04), [[File:Subway TokyoNamboku.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Lâm-pak-soàⁿ]] (N-07) <br>[[File:Subway TokyoGinza.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Ginza Soàⁿ]] {{ja-stalink|Akasaka-mitsuke}} (G-05), [[File:Subway TokyoMarunouchi.png|18px]] [[Tang-kiaⁿ Tē-hā-thih Marunouti Soàⁿ]]] Akasaka-mituke (M-13)
|-
|Y-17
7,155

次編輯

Sûn-lám me-niú