"Ngô͘-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Ngô͘-gí'''/'''Ngô͘-hong-giân''' ([[hôa-bûn]]: 吳語) sī [[hàn-gí]] ê hun-chi, chú-iàu tī [[Chiat-kang]], [[Siōng-hái]] thong-hêng. I sī sè-kài siāng-tōa ê hui-koaⁿ-hong gí-giân, sú-iōng-chiá iak ū 7700 bān, tī sè-kài siāng pâi-tē-cha̍p. Ū-miâ ê [[siáu-soat]] ''Hái-siāng-hoa Lia̍t-tōan'' ê tùi-pe̍h chiū-sī iōng ngô͘-hong-giân siá-sêng.
 
[[Category:Gí-giân]]

Sûn-lám me-niú