"Lān-chiáu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Chhú-siau Omorashi2990 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1449508)
[[File:Male_pelvic_structures.svg|thumb|right|Im-keng (siōng chiàⁿ-pêng) sī cha-po͘ lâng siⁿ-thòaⁿ hē-thóng tī sin-khu pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn.]]
[[File:PenisMale shaftreproductive veinssystem penis.jpg|thumb|220px|Im-keng]]
'''Im-keng''' iā-sī '''lān-chiáu''' sī [[cha-po͘]] lâng iā-sī [[tōng-bu̍t]] ê [[siⁿ-thòaⁿ hē-thóng]] tī [[sin-khu]] pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn (bô pau-koat [[ko-oân]]), hêng chhin-chhiūⁿ chi̍t-ki. Lēng-gōa, im-keng mā sī pàng-jiō pàng--chhut-lâi ê só͘-chāi.
 
2

次編輯

Sûn-lám me-niú