"Ìn-tō͘-kàu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Chhú-siau 91.40.113.108 ê siu-kái, kái tńg khì Dexbot siōng bóe ê siu-tēng-pún
(TACOS)
~ (Chhú-siau 91.40.113.108 ê siu-kái, kái tńg khì Dexbot siōng bóe ê siu-tēng-pún)
 
[[File:Sri Siva Durga Temple.JPG|thumb|210px|[[Sin-ka-pho]] ê Ìn-tō͘-biō.]]
AMENA KOYIM
 
'''Ìn-tō͘-kàu''', sè-kài siōng khah chú-iàu ê [[chong-kàu]] chi-it, sìn-tô͘ tih-beh chhiau-kòe 10.5-ek lâng ([[1993 nî]] kó͘-kè sò͘-jī), kan-na su hō͘ ū 15-ek sìn-tô͘ ê [[Ki-tok-kàu]] kah 11-ek sìn-tô͘ ê [[Islam|Bo̍k-su-lîm-kàu]], sǹg sī sè-kài tē-3 tōa ê chong-kàu.
 
== Kàu-gī ==
 
Ìn-tō͘-kàu thàu-té iōng hit-pún tī kong-gôan-chêng 1500 nî siá--ê ''Hūi-tô-keng'' (《吠陀经》) chò kàu-gī. Tî-liáu che í-gōa, kok kàu-phài ôan-á lóng-ū ka-kī ê keng-bûn, iah hia-ê keng-bûn to̍h bô it-tēng kāng-khóan.
 
== Cho·-chit ==
 
Hiān-chú-sî tī [[Ìn-tō͘]], éng-hiáng siōng-kài tōa--ê cho͘-chit sī '''Kok-bîn Chì-gōan Ho̍k-bū-thôan''' kah '''Sè-kài Ìn-tō͘-kàu Tāi-tông-hōe'''.
 
Kok-bîn Chì-gōan Ho̍k-bū-thôan tī [[1925 nî]] sêng-li̍p, chông-pài '''Lô-mô͘-sin''' (罗摩神), i ê khai-san-chó͘ sī Hái-tek-kek-ngóa (海德格瓦).
 
Sè-kài Ìn-tō͘-kàu Tāi-tông-hōe sī chin-chiàⁿ tōa-hêng ê Ìn-tō͘-kàu cho·-chit, sī In-tō͘-kàu kok phài-pia̍t ê liân-ha̍p-thé, sêng-li̍p tī [[1964 nî]], chòng-sí-jîn sī Kok-bîn Chì-gōan Ho̍k-bū-thôan ê [[thâu-lâng]] Ko-o̍at (高瓦克). Chit-ê cho͘-chit keng-kòe 30-kúi-nî ê hoat-tián, taⁿ í-keng chiâⁿ-chòe tōa-hêng ê chong-kàu liân-ha̍p chot-chit, lóng-chóng ū pah-gōa-ê phài-pia̍t kah 51-ê chí-tō-úi-ôan-hōe, chham sè-kài siōng 30-gōa-ê kok-ka ê In-tō͘-kàu cho·-chit pó-chhî liân-hē.
 
[[Category:Chong-kàu]]
3

次編輯

Sûn-lám me-niú