"Tiong-hôa Tiān-sī Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Tiong-hoâ Tiān-sī Kong-si''' (中華電視公司; '''CTS'''), kán-chheng '''Hoâ-sī''' (華視), sī Tâi-oân ê tē-saⁿ keng tiān-sī kong-si... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
{{Infobox Company
| company_name = Tiong-hoâ Tiān-sī Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si<br/><small>Chinese Television System Inc.</small>
| company_logo = CTS Logo.png
| ROC_UBN = 20516997
| company_type = [[Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si|kong-khui hoat-hêng kong-si]]
| market_information = [[Tâi-oân Chèng-koàn Kau-e̍k-só͘|Tâi-Chèng-só͘]]: [http://mops.twse.com.tw/server-java/t05st03?TYPEK=pub&colorchg=1&co_id=8360&off=1& 8360]<br/>(2001年7月16日起公開發行)
| foundation = 1997 nî 6 go̍eh 28 ji̍t(kong-si hūn-koah ji̍t-kî)
| location ={{ROC}}<br/>[[Tâi-pak-chhī]] [[Tāi-an-khu (Tâi-pak-chhī)|Tāi-an-khu]] Hôa-seng-lí 7 lîn Kong-ho̍k Lâm-lō͘ 116 hāng 7 hō
| zip_code = 106-94
| telephone_no = 總機:+886(2)<font color=#4CC552>277-56789</font><br/>新聞部:+886(2)<font color=#4CC552>2775-6814</font><br />節目部:+886(2)<font color=#4CC552>2775-6797</font><br/>工程部:+886(2)<font color=#4CC552>2775-6903</font><br/>資訊科技處:+886(2)<font color=#4CC552>2775-6677</font><br/>教學事業處:+886(2)<font color=#4CC552>2775-6854</font><br>戲劇中心:+886(2)<font color=#4CC552>2775-6728</font><br/>宜蘭發射站:+886(3)<font color=#4CC552>996 0136</font><br />免費服務專線:+886 800-069-789
| chairman = [[Tân Hiok-siù]]
| GM = [[Koeh Kiàn-hông]]
| industry = Mûi-thé-gia̍p
| products = Hoâ-sī Chú-pîn, Hoâ-sī Kàu-io̍k Bûn-hòa-tâi, Hoâ-sī Sin-bûn Chu-sìn-tâi, Hoâ-sī Chong-ha̍p Gû-lo̍k-tâi
| capital = [[Sin-tâi-phiò]] 16.90 ek goân(2011 nî 9 go̍eh)
| revenue = [[Sin-tâi-phiò]] 15.18 ek goân(2007 nî)
| operating_income =
| net_income =
| num_employees =
| parent =
| major_shareholder = [[Kong-kiōng Tiān-sī Bûn-hoà Sū-gia̍p Ki-kim-hoē|Châi-thoân Hoat-jîn Kong-kiōng Tiān-sī Bûn-hoà Sū-gia̍p Ki-kim-hoē]]
| subsid = Hoâ-sī Bûn-hoà Sū-gia̍p Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si<br/>Hoâ-sī Sò͘-ūi Kho-ki Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si<br/>Châi-thoân Hoat-jîn Hoâ-sī Bûn-hoà Kàu-io̍k Ki-kim-hoē
| homepage = http://www.cts.com.tw
| footnotes =
}}
'''Tiong-hoâ Tiān-sī Kong-si''' (中華電視公司; '''CTS'''), kán-chheng '''Hoâ-sī''' (華視), sī [[Tâi-oân]] ê tē-saⁿ keng [[tiān-sī]] [[kong-si]], mā sī 6 keng [[bô-soàⁿ tiān-sī]] chi-it.
{{stub}}
6,925

次編輯

Sûn-lám me-niú