"Thó-lūn:Bí-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~ (翻譯閩南語維基:Bí-kok (http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD-kok) 原作者:A-giâu Limkianhui Kaihsu Wdshu Chùn-hiàn...等等)
~
|}
 
'''美國'''全名'''美利堅合眾國''' ([[英語]]:'''United States of America''',"佇美洲的聯合州")是佇[[北美洲]],[[太平洋]]的一个聯邦[[共和國]],依的領土對東部的[[大西洋]]海岸到甲西部的太平洋,北爿的陸地邊界佮[[加拿大]](Canada)相黏;南爿佮[[墨西哥]](México)相倚,佇西爿海洋和[[露西亞]]相拄,另外閣有海外的領土,包括[[波多黎各]](Puerto Rico)、[[中途島環礁]](Midway Atoll)、[[關島]](Guahan), 美國有50个[[ 美國的行政區|]];佇聯邦制度下,(人因)某種程度有家己地方的自治權。
 
===基本資料===
* [[官方語言]]:[[英語]]
* [[首都]]:[[華盛頓哥倫比亞特區]](Washington, D.C.)
* 上大的城市:[[紐約]](New York)
* 總統:[[巴拉克‧歐巴馬]](Barack Obama)
* [[面積]]:9,631,418 [[平方公里]] (排第3位)
* [[人口]]:
** 281,421,906 (2000年)
** [[密度]]:31/km²
 
===行政區===
''請參考: [[美國的行政區]]''
 
[[Image:United_States-CIA WFB Map.png|center]]
7,163

次編輯

Sûn-lám me-niú