"Sì Hông-tè chi Nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
'''Sì Hông-tè chi Nî''' sī chí Lô-má Tè-kokĀu 69 nî hit tang, tong-sî 4 ūi hông-tē thóng-tī tè-kok, pau-koat Galba, Otho… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Sì Hông-tè chi Nî''' sī chí Lô-má Tè-kokĀu 69 nî hit tang, tong-sî 4 ūi hông-tē thóng-tī tè-kok, pau-koat Galba, Otho… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)

Sûn-lám me-niú