"Sì Hông-tè chi Nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
[[File:Roman Empire 69.svg|thumb|300px|It-sî 4 ūi hông-tè ê sè-le̍k hoān-ûi]]
 
'''Sì Hông-tè chi Nî''' sī chí [[Lô-má Tè-kok]] tī [[69 nî|Āu 69 nî]] hit tang, tong-sî 4 ūi hông-tē thóng-tī tè-kok, pau-koat [[Galba]], [[Otho]], [[Vitellius]], kap [[Vespasianus]].

Sûn-lám me-niú