"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
:Góa tùi lâng án-choáⁿ kóng chia Poker iōng-gí lóng bô siáⁿ-mi̍h ìn-sióng. --[[Iōng-chiá:Luuva|Luuva]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Luuva|對話]]) 2017-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 17:19 (UTC)
==please block==
please block [[Iōng-chiá:183.179.5.21]] and set [[Pang-chān:Bo̍k-lio̍k]] semi-protected. thank you.--[[Tek-pia̍t:貢獻/112.5.237.229|112.5.237.229]] 2017-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 10:24 (UTC)
匿名使用者

Sûn-lám me-niú