"Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu''' (Nosu-gí: {{lang|ii|ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ}}, Hàn-gí: 凉山彝族自治州) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōn... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu''' ([[Nosu-gí]]: {{lang|ii|ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ}}, [[Hàn-gí]]: 凉山彝族自治州) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[chū-tī-chiu]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Se-chhiong-chhī]] (西昌市)
*[[Iâm-goân-koān]] (鹽源縣)
*[[Tek-chhiong-koān]] (德昌縣)
*[[Hoē-lí-koān]] (會理縣)
*[[Hoē-tong-koān]] (會東縣)
*[[Lêng-lâm-koān]] (寧南縣)
*[[Phó͘-keh-koān]] (普格縣)
*[[Pò͘-thoa-koān]] (布拖縣)
*[[Kim-iông-koān]] (金陽縣)
*[[Chiau-kak-koān]] (昭覺縣)
*[[Hí-tek-koān]] (喜德縣)
*[[Bián-lêng-koān]] (冕寧縣)
*[[Oa̍t-se-koān]] (越西縣)
*[[Kam-lo̍k-koān]] (甘洛縣)
*[[Bí-ko͘-koān]] (美姑縣)
*[[Lûi-pho-koān]] (雷波縣)
*[[Mili Chōng-cho̍k Chū-tī-koān]] (--藏族自治縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者

Sûn-lám me-niú