"Kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
'''Kek-bēng''' (革命) chí koân-le̍k ia̍h-sī cho͘-chit kiat-kò͘ ê kin-pún-sèng kái-piàn, chia-ê kái-piàn sī tī siòng-tùi té-chiām ê sî-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Kek-bēng''' (革命) chí koân-le̍k ia̍h-sī cho͘-chit kiat-kò͘ ê kin-pún-sèng kái-piàn, chia-ê kái-piàn sī tī siòng-tùi té-chiām ê sî-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,927

次編輯

Sûn-lám me-niú