"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I'm an administrator for this wiki project.
 
== Chòe-kīn ê khang-khòe ==
# Bí-kok koh chiu bûn-chiong lōe-iông.
# [[User:Luuvabot|Bot]]: Nî-hūn bûn-chiong ka-ji̍p jîn-bu̍t chhut-sì/kòe-sin chu-lāu.
 
== Chiām-sî-ia̍h ==

Sûn-lám me-niú