"Android" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
| caption2 = [[Android 6.0]] ê Eng-bûn toh-bīn
}}
'''Android''', tī [[Tiong-bûn]] hō-chò '''An-tok''' (安卓), sī chi̍t-ê ki-î [[Linux hu̍t-sim]] ê [[hêng-tōng chok-gia̍p hē-thóng]], iû [[Google]] sêng-li̍p ê [[Open Handset Alliance|Khai-hòng Chhiú-ki Liân-bêng]] kè-sio̍k léng-tō kap khai-hoat, chú-iàu siat-kè iōng-î [[chhiok-khòng êng-bō͘]] ê hêng-tōng chong-tì, chhiūⁿ [[tì-hūi-hêng chhiú-ki]] kap [[pêng-pán tiān-náu]].
 
Android siāng-chá sī iû [[Andy Rubin]] téng-lâng khai-hoat chè-chok, siāng-chá khai-hoat chit-ê hē-thóng ê bo̍k-tek sī beh chhòng-kiàn chi̍t-ê sò͘-ūi siōng-ki ê sian-chìn chhau-chok hē-thóng. M̄-kò āu-lâi hoat-hiān chhī-tiûⁿ su-kiû bô-kàu tōa, koh ka-siāng tì-hūi-hêng chhiú-ki chhī-tiûⁿ khoài-sok sêng-tióng, chū-án-ne Android pī kái-chō chò chi̍t-khoán bīn-hiàng tì-hūi-hêng chhiú-ki ê [[chok-gia̍p hē-thóng]]. Android tī [[2005 nî]] [[7 goe̍h 11 hō]] pī [[Bí-kok]] kho-ki khì-gia̍p Google siu-kò͘. [[2007 nî]] 11 goe̍h, Google kap 84-keng ngē-thé chè-chō-siong, nńg-thé khai-hoat-siong kap tiān-náu êng-ūn-siong sêng-li̍p Khai-hòng Chhiú-ki Liân-bêng lâi kiōng-tông gián-hoat kái-liông Android. Lo̍h-bóe, Google iōng [[Apache License|Apache bián-hùi khai-hòng goân-sí-bé hí-khó-chèng]] ê siū-koân hong-sek, hoat-pò͘ Android ê [[goân-sí-bé]], hō͘ seng-sán-siong thui-chhut tah-chài Android ê tì-hūi-hêng chhiú-ki. Android āu-lâi koh ta̍uh-ta̍uh thok-tián kàu pêng-pán tiān-náu kap kî-thaⁿ léng-he̍k.
181

次編輯

Sûn-lám me-niú