"Goā-lâi-gú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Tī Eng-gí kóng ê ''[[chioh-jī|loanword]]'', sī chí bô keng-kòe hoant-e̍k ti̍t-chiap chioh ji̍p chāi-lâi giân-gí sú-iōng ê gōa-lâi-gí. Tī Tek-gí giân-gí-ha̍k kài, ū chi̍t jī sī ''[[Fremdwort]]'', sī chí gōa-lâi-gí tang-tiong ho͘-im, tàu-jī, [[khut-chiat (giân-gú-ha̍k)|khut-chiat]] (''inflection'') kap [[sèng-pia̍t (bûn-hoat)|sèng-pia̍t]] téng sèng-chit iáu bô chin ha̍h chāi-tē giân-gí ê chi̍t khoán.
 
Tī Ji̍t-gí, gōa-lâi-gí (外来語 ''gairaigo'') chú-iàu sī chí m̄-sī keng-kòe Hàn-jī ín ji̍p ê gōa-gí jī, it-poaⁿ ēng[[Choán-jī ji̍p Ji̍t-pún-gí|choán chò]] [[katakana]] kì-siá.
 
[[Category:Giân-sû]]

Sûn-lám me-niú