"Mô͘-chhat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Mô͘-chhat''' (摩擦; ''friction''), ia̍h '''mô͘-chhat-le̍k''' (--力), sī chi̍t ê [[kó͘-tián le̍k-ha̍k]] ê bêng-sû; biâu-su̍t tī [[kò͘-thé]] piáu-bīn, [[liû-thé]] chân, ia̍h-sī châi-liāu [[goân-sò͘]] hō͘-siong ku̍t-tín-tāng ê sî, ē chó͘-chí siong-tùi ūn-tōng ê chi̍t chióng [[la̍t]]. Mô͘-chhat ē-tàng pun chò chē-chē khoán, pau-hâm: '''ta mô͘-chhat''' (''dry friction''), '''liû-thé mô͘-chhat''' (''fluid friction''), '''jūn-ku̍t mô͘-chhat''' (''lubricated friction''), '''piáu-bīn mô͘-chhat''' (''surface friction'') kap '''lāi-pō͘ mô͘-chhat''' (''internal friction'').
*'''Ta mô͘-chhat''' (''dry friction'')
*'''Liû-thé mô͘-chhat''' (''fluid friction'')
*'''Jūn-ku̍t mô͘-chhat''' (''lubricated friction'')
*'''Piáu-bīn mô͘-chhat''' (''surface friction'')
*'''Lāi-pō͘ mô͘-chhat''' (''internal friction'').
{{Authority control}}
[[Category:Mô͘-chhat| ]]
11,899

次編輯

Sûn-lám me-niú