"Iōng-chiá:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
<span style="font-size:200%">Góa-ê bo̍k-piau sī beh iōng Pe̍h-ōe-jī siá choân sè-kài ê tāi-chì! Thè só͘-ū kóng Tâi-gí, Bân-lâm-gí ia̍h Hok-kiàn-ōe ê Hok-kiàn kiáⁿ-sun pó-liû lán-ê giân-gí.</spanbr>
Thè só͘-ū kóng Tâi-gí, Bân-lâm-gí ia̍h Hok-kiàn-ōe ê Hok-kiàn kiáⁿ-sun pó-liû lán-ê giân-gí.</span>
11,925

次編輯

Sûn-lám me-niú