"Iōng-chiá:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
<span style="font-size:200%">Góa-ê bo̍k-piau sī beh iōng Pe̍h-ōe-jī siá choân sè-kài ê tāi-chì!</br>
It-chhè ê mi̍h-kiāⁿ lóng it-tēng ài ū Hok-kiàn-ōe ê kóng-hoat, bô lán mā kā i chhòng--chhut-lâi!</br>
Thè só͘-ū kóng Tâi-gí, Bân-lâm-gí ia̍h Hok-kiàn-ōe ê Hok-kiàn kiáⁿ-sun pó-liû lán-ê giân-gí.</span>
11,925

次編輯

Sûn-lám me-niú