"Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ hāu-soán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
{{iau-boe-sia}}
 
== Khah-chá ê thê-miâ ==
* [[/Thê-miâ chûn-tóng]]
==Thê-miâ==
=== [[Sú-bêng]] ===
*Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:45, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
 
=== [[Chiù-khí]] ===
*Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:45, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
**Bô chù-bêng chu-liāu lâi-goân, bô-ha̍h pek-kho choân-su ê piau-chún.--[[User:Albert|Albert]] 01:22, 24 Jī-goe̍h 2007 (UTC)
 
=== [[Kha-kiû]] ===
*Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
 
=== [[Ukrayina]] ===
* Hó! – [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 20:14, 24 1g 2005 (UTC)
* Pó-liû. Bô-kàu chiâu-chn̂g. [[User:A-giâu|A-giâu]] 19:16, 2 5g 2005 (UTC)
 
===[[Pat-kòa (tōng-bu̍t)]]===
*[[User talk:Chùn-hiàn|Chùn-hiàn]]03:03, 30 4g 2005 (UTC)
*Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
 
===[[Âng-hái]]===
*[[User:Kaihsu|Kaihsu]] 11:59, 18 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
*Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
===[[Il Postino]]===
* [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 2010-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Pài 4) 18:27 (UTC)
Bô lâng hoán-tùi. --[[用戶:Kaihsu|Kaihsu]] ([[用戶討論:Kaihsu|對話]]) 2014-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 18:55 (UTC)
===[[Chhùi-khí ê hoat-io̍k]]===
* [[用戶:Kaihsu|Kaihsu]] ([[用戶討論:Kaihsu|對話]]) 2014-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 18:52 (UTC)
===[[Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-koa]]===
* [[Iōng-chiá:Yoxem|Yoxem]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Yoxem|對話]]) 2015-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 06:04 (UTC)
 
===[[Tâi-pak-chhī Chèng-hú]]===
* [[Iōng-chiá:S205643|S205643]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:S205643|對話]]) 2016-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 06:55 (UTC)
 
===[[Richard Clayderman]]===
* {{support}}--[[Iōng-chiá:S205643|S205643]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:S205643|對話]]) 2017-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 2) 12:26 (UTC)
 
==Siang-koan bûn-kiāⁿ==

Sûn-lám me-niú