"Tiān-náu iû-hì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
== Iōng-gí ==
Eng-gí it-poaⁿ kā kok khoán tiān-náu iû-hì kiò ''video game'', sī keng-kòe sī-kak mûi-thé ūn-chok--ê, siong-tùi chit khoán ia̍h ū lēng-gōa ê ''audio game'', chí oânì-choân í [[siaⁿ-im]] piáuchò chú-iàu sêng-hiānhun ê iû-hì, chóng-sī bô phó͘-phiàn.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú