"Sán-pô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[File:Eucharius Rößlin Rosgarten Childbirth.jpg|thumb|<center>[[1513]])</center>]]
'''Sán-pô''', '''Ún-pô''', '''Khioh-kiáⁿ-pô''' téng-téng sī choan-bûn chiap-siⁿ [[âng-eⁿ-á]] ê lâng. Lán tī chia ín-iōng Hū Tōa-ûi (傅大為) ê kóng-hoat. Iōng "thôan-thóng sán-pô" lâi piáu-sī thôan-thóng siā-hōe tiong ê sán-pô, iōng "hiān-tāi sán-pô" lâi piáu-sī tī [[ji̍t-pún sî-tāi]] siū-kè choan-gia̍p hùn-liān ê sán-pô, iōng "chō·-sán-sū" lâi tāi-piáu chiàn-āu [[Kok-bîn-tóng]] hùn-liān chhut-lâi ê sán-pô.
 

Sûn-lám me-niú