"Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~ (机器人:变更分类Tâi-oân le̍k-sú为Tâi-oân ê le̍k-sú)
<table border="1" cellpadding="2">
<caption>[[Tâi-ôan chóng-tok]]</caption>
<tr><th>Hun-kî</th><th>Sî-kan</th><th>Kai-kip</th><th>Miâ (Hàn-jī)</th><th>Miâ (Ji̍t-pún Lô-má-jī)</th></tr>
<tr><th rowspan=7>綏撫時期 (1895~1919) chá-kî bú-koaⁿ chóng-tok</th><td>1</td><td>Hái-kun tāi-chiòng</td><td>樺山 資紀</td><td>[[Kabayama Sukenori]]</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Lio̍k-kun tiong-chiòng</td><td>桂 太郎</td><td>[[Katsura Tarô]]</td></tr>
匿名使用者

Sûn-lám me-niú