"953 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
sè-kí=10 |
aū-sè-kí=11 |
ممنهتمهعتنجخمتنمعخخخ
 
chêng 2 nî-tāi=930 |
chêng 1 nî-tāi=940 |
匿名使用者

Sûn-lám me-niú