"Khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (added Category:Tâm-tē using HotCat
 
[[File:Rideauriver.jpg|right|thumb|200px|[[Canada]] ê [[Rideau Khe]].]]
 
'''Khe/Khoe''' (溪) iā-sī '''chhoan''' (川), sī seⁿ-sêng tī tē-chiūⁿ, iân kò͘-tēng ê lō·-sòaⁿ teh lâu ê [[chiáⁿ-chúi]]. Nā khah toā tiâu lâi kóng, tō tiāⁿ hō-chò '''kang''' ('''kang-chúi''') ia̍h '''hô'''. Khe teh kiâⁿ ê chúi-lō͘ ê ē-té, hō-chò [[káng-té-tē]], nā chúi-lō͘ 2-pêng khah-kôan--khí-lâi ê só͘-chāi, hō-chò [[khe-hōaⁿ]]. Khe sù-siông sī ùi soaⁿ-lūn, soaⁿ-thâu, kôan-soaⁿ téng-téng khah-kôan ê só͘-chāi hoat-chó͘--ê. Khe siōng-bóe--ā nā m̄-sī lâu ji̍p-khì 1-ê [[ô͘]], lēng-gōa 1-tiâu koh-khah-tōa ê hô, bô tō-sī lâu ji̍p tōa-[[hái]]. Khe--ni̍h ê chúi ē kiâⁿ sī in-ūi [[tē-kiû]] pún-sin ê [[tāng-le̍k]] teh éng-hióng, hō͘ chúi ti̍t-ti̍t ǹg khah-kē ê só·-chāi khì.
107

次編輯

Sûn-lám me-niú