"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
Góa ka-tī tng leh khí-siat chi̍t-ê [http://taioanpit.org/ goân-choân Tâi-gí ê wiki], ē-tàng chhì-giām chi̍t kóa siat-sióng.
 
* [[User:A-lú-mih/bot_mi̍hkoan-hē bot ê mi̍h-kiāⁿ]]
 
== Bot kháu-chō ==

Sûn-lám me-niú