"Iū-phài" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (bot ka-thiam: ast:Derecha política
'''Iū-phài''' ia̍h-sī '''iū-e̍k''', sī [[chèng-tī]]-siōng chú-tiuⁿ siú-hō͘ thôan-thóng kè-ta̍t kap [[kôan-ui]], [[keng-chè]]-siōng chú-tiuⁿ [[chū-iû keng-chè]] ê chi̍t-khoán li̍p-tiûⁿ. "Iū-e̍k" siōng-chá sī tī [[Hoat-kok Kek-bēng]] ê sî-kî iōng-lâi kóng [[gī-hōe]] lāi-bīn chē tī gī-tiúⁿ chiàⁿ-pêng, chi-chhî [[kū thé-chè]] ê [[kùi-cho̍k téng-tē]] kap [[te-jī téng-tē]]
 
Tī hiān-sî chèng-tī ê sè-bīn, iū-phài it-poaⁿ sī kóng kok-chióng hóan-tùi [[kiōng-sán-chú-gī]] kap [[siā-hōe-chú-gī]], chù-tiōng [[bîn-cho̍k-chú-gī]] kap thôan-thóng ê li̍p-tiûⁿ, chhin-chhiūⁿ [[pó-siú-chú-gī]] kap [[chu-pún-chú-gī]] téng-téng. Tī [[chèng-tī kng-phó]] lāi-bīn koh-ū [[tiong-kan iū-phài]] kap [[ke̍k iū-phài]].
 
[[Category:Chèng-tī]]

Sûn-lám me-niú