"Iū-phài" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
Tī hiān-sî chèng-tī ê sè-bīn, iū-phài it-poaⁿ sī kóng kok-chióng hóan-tùi [[kiōng-sán-chú-gī]] kap [[siā-hōe-chú-gī]], chù-tiōng [[bîn-cho̍k-chú-gī]] kap thôan-thóng ê li̍p-tiûⁿ, chhin-chhiūⁿ [[pó-siú-chú-gī]] kap [[chu-pún-chú-gī]] téng-téng. Tī [[chèng-tī kng-phó]] lāi-bīn koh-ū [[tiong iū-phài]] kap [[ke̍k iū-phài]].
 
==Siong-koan hāng-bo̍k==
*[[Chó͘-phài]]
 
[[Category:Chèng-tī]]

Sûn-lám me-niú