"An-hioh-ji̍t Hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
==Sìn –tiâu==
j„-chãp- chit tiâu ki-pún sìn-gióng:(1)《[[Sèng-keng]]》。(2) sa°-ch…t-chin-sîn。
j„-chãp- chit tiâu ki-pún sìn-gióng::(1)《sèng-keng》。(2)sa°-ch…t-chin-sîn。。(3) sèng-hü siäng-tè。(4) sèng –chí siäng-tè - (5) sèng lêng siäng-tè (6) chhòng-chö (7) jîn-sèng (8) siän-ok chi-cheng Ki-tok (9) Ki-tok ê se°-sí hõk-õah (10) tit-kiù keng-giäm (11) kàu-höe (12) î bîn kah kî sái-bëng (13) Ki-tok sin-thé ê hãh ch…t (14) chìm-lé (15) sèng-chhan-lé (16) sèng-lêng ê in–sù í chit –sü (17) „-giân ê in–sù (18) siäng-tè ê lýt-hoat (19) an-hioh-jid (20) kóan-ke ê chek-j„m (21) Ki-tok-t² ê phín-hëng。(22) hun-in í ka-têng
(3) sèng-hü siäng-tè。(4) sèng –chí siäng-tè -。(5) sèng lêng siäng-tè 。(6) chhòng-chö 。 (7) jîn-sèng。 (8) siän-ok chi-cheng Ki-tok。 (9) Ki-tok ê se°-sí hõk-õah。 (10) tit-kiù keng-giäm。
(11) kàu-höe。 (12) î bîn kah kî sái-bëng。 (13) Ki-tok sin-thé ê hãh ch…t。 (14) chìm-lé。
(15) sèng-chhan-lé。 (16) sèng-lêng ê in–sù í chit –sü。 (17) „-giân ê in–sù。
(18) siäng-tè ê lýt-hoat。 (19) an-hioh-ji̍t。 (20) kóan-ke ê chek-j„m。 (21) Ki-tok-t² ê phín-hëng。(22) hun-in í ka-têng。 (23) Ki-tok chäi Thian-siäng-sèng-s¯ ê hõk-bü。 (24) Ki-tokhõk –lîm。
(25) sí í hõk-õah。 (26) chhian-hí-nî kah chöe ê kiat-kó。 (27) sin-të。
 
 
[[da:Adventisme]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú