"Iōng-chiá:S205643/Sandbox/doc" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Iōng-chiá:Taigiholic/Sandbox/doc
(Sotiale sóa Iōng-chiá:S205643/Sandbox/doc chit ia̍h khì Iōng-chiá:Lamchuhan/Sandbox/doc: 當重新命名使用者「S205643」至「Lamchuhan」時自動移動頁面)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Iōng-chiá:Taigiholic/Sandbox/doc
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Iōng-chiá:LamchuhanTaigiholic/Sandbox/doc]]
39,373

次編輯

Sûn-lám me-niú