"Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ hāu-soán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
*[[User:Kaihsu|Kaihsu]] 11:59, 18 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
*Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
===[[Il Postino]]===
* [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 2010-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Pài 4) 18:27 (UTC)
 

Sûn-lám me-niú