"Bân-lâm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~
'''Bân-lâm''' sī Tiong-kok tāi-lio̍k [[Hok-kiàn|Hok-kiàn-séng]] lâm-pō· ê tē-khu. Bân-lâm tē-khu pau-koat [[Chiang-chiu]], [[Ē-mn̂g]], [[Chôan-chiu]] chit saⁿ-ê tē-kip-chhī (地級市), m̄-koh Bân-lâm pún-sin m̄-sī 1 ê hêng-chèng tan-ūi.
 
== Bân-lâm bûn-hòa ==
*[[Bân-lâm bûn-hòa]]
**[[Bân-lâm gí]]
**[[Bân-lâm koa]]
**[[Hì-khiok]]
***[[Koa-á-hì]]
***[[Hiong-kio̍k]]
***[[Káu-kah-hì]]
***[[Phò·-tē-hì]]
***[[Lâm-ga̍k]] ([[Lâm-im]])
**[[Gē-su̍t]]
***[[Tak-chhùi-kó·]]
***[[Chio̍h-tiau]]
**[[Hong-siok]]
**[[Kiàn-tiok]]
 
== Bân-lâm jin-bu̍t ==
*[[Bân-lâm lâng]]
**[[Tân Kah-kiⁿ]]
**[[Lí Kong-chiân]]
**[[Tēⁿ Seng-kong]]
**[[Lîn Khá-tī]]
**[[Su Têng]]
**[[Lô· Ka-sek]]
**[[Lîn Gí-tông]]
**[[Khó· Tē-san]]
**[[Tiuⁿ Khek-hui]]
 
== Hái-gōa kau-thong ==
**[[Kòe-hoan]]
**[[Hôa-kiau]]
 
== Bân-lâm kah Tâi-ôan ==
*[[Khai-hoat]]
*[[Kau-óng]]
*[[Bī-lâi]]
 
{{Phí}}
650

次編輯

Sûn-lám me-niú