"Aksum Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Aksum Ông-kok''' sī Hui-chiu tang-pō͘ tāi-iok tī chêng 5 sè-kí kàu āu 1 sè-kí chhut-hiān, 950 nî chó͘-iū bia̍t-bông ê ông-kok, i-ê só͘-chāi tāi-kài tī ...)
 
'''Aksum Ông-kok''' sī [[Hui-chiu]] tang-pō͘ tāi-iok tī chêng 5 sè-kí kàu āu 1 sè-kí chhut-hiān, 950 nî chó͘-iū bia̍t-bông ê ông-kok, i-ê só͘-chāi tāi-kài tī kin-á ê [[Ethiopia]] kap [[Eritrea]].
 
Chit-ê ông-kok, chham kó-chá [[Kó͘-tāi Lô-má|Lô-má]] kap [[Ìn-tō͘]] ū thong-siong koan-he. Tī kun-chú [[Ezana]] chāi-ūi kî-kan (iok 320 nî kàu 360 nî), ông-kok choán-sìn [[Ki-tok-kàu]]
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú