"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
:I just lifted the protected status of [[The Lion King]].
:There were no official Min Nan titles for these movies. Some of users here may translate a title directly from English, while some translate through a Mandarin title. I think leaveleaving them as original English title is okay. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài 6) 05:19 (UTC)

Sûn-lám me-niú