"Hoat-lu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
bot siu-kái: ast:Derechu; 細部更改
~ (r2.7.1) (bot ka-thiam: fi:Laki
~ (bot siu-kái: ast:Derechu; 細部更改)
== Hoat-lu̍t ê lūi-hêng ==
 
== Sêng-bûn-hoat kap bô-sêng-bûn-hoat ==
 
'''[[Sêng-bûn-hoat]]''' sī tī taⁿ toā-to-sò͘ kok-ka só͘ sú-iōng ê su-hoat hē-thóng, i sī ēng kin-kì hiàn-hoat só͘ chè-tēng ê hoat-lu̍t tiâu-bûn, iah-sī chèng-hú kong-pó͘ ê kui-tēng, lâi chò ki-chhó͘. Sêng-bûn-hoat koh ū 1 ê pō͘-hūn, sī kin-kì koàn-sì ê hoat-lu̍t thêng-sū. Tī chhái-chhú sêng-bûn-hoat ê kok-ka lāi-té, [[hoat-koaⁿ]] it-poaⁿ-tek bô hiah toā ê koân, toā-pō͘-hūn ê hoat-lu̍t kap [[phoàⁿ-lē]] lóng sī [[kok-hoē gī-oân]] só͘ chò--ê.
Bô-sêng-bûn-hoat tī [[Tiong-sè-kí]] tō ū--a, goân-khí-thâu sī [[John Kok-ông]] hō͘ [[kùi-cho̍k]] kiông-pek chhiam-sú ê [[Tāi-hiàn-chiuⁿ]].
 
== Chong-kàu hoat-lu̍t ==
Chong-kàu hoat-lu̍t sī kin-kì chong-kàu sìn-gióng iah chong-kàu chheh ê hoat-lu̍t. Pí-lūn [[Iû-thài-kàu]] ê [[Halakha]], [[Islam]] ê [[Sharia]], kap [[Ki-tok-kàu]] ê [[Kàu-hoē-hoat]]. It-ti̍t kah 18 sè-kí, [[Sharia]] lóng iáu sī [[Islam sè-kài]] ê chú-iàu hoat-lu̍t hē-thóng. Tī chhin-chhiūⁿ [[Saud ê A-la-pek]] kap [[Iran]], in kok kui-ê hoat-lu̍t hē-thóng ki-pún-tek tō sī chhú Sharia chò kin-té--ê.
 
Chong-kàu hoat-lu̍t tùi chi̍t-koá hui-chong-kàu hoat--ni̍h ê khin-choē tiāⁿ-tiāⁿ ū chin khò͘-hêng ê chhú-hoa̍t, tùi [[hū-lú]] kap [[chió-sò͘ cho̍k-kûn]] ū khah put-lī.
 
== Hoat-lu̍t ê le̍k-sú ==
 
 
== Su-hoat ==
 
== Li̍p-hoat ==
 
 
 
== Hêng-chèng kap Kok-ka ê thâu-lâng ==
 
 
 
== Su-hoat hē-thóng ê ki-tha cho͘-sêng ==
 
[[Category:Hoat-lu̍t|Hoat-lu̍t]]
[[arc:ܩܢܘܢܐ]]
[[arz:قانون]]
[[ast:DrechuDerechu]]
[[az:Hüquq]]
[[ba:Хоҡуҡ]]
32,162

次編輯

Sûn-lám me-niú