"Âng-hái" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
sk
(ll)
(sk)
| caption = Teh [[Makadi oan]] ê âng-hái [[Hái-kîⁿ|hái-hōaⁿ]]
| image_bathymetry = Red Sea topographic map-en.jpg
| caption_bathymetry = Âng-hái sì-kho͘-liàn-tńg ê tē-tô͘
| location = [[Pak Hui-chiu]], [[Tang Hui-chiu]] kap [[Sai-lâm A-chiu]]
| coords = {{Coord|22|N|38|E|region:EG_type:adm1st_scale:100000000|display=inline,title}}
10,455

次編輯

Sûn-lám me-niú