"Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
sk
right|250px|thumb|Tī [[thài-khong tiong ê GPS ōe-chheⁿ]] '''Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng''' (Hàn: 全... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(sk)
{{Infobox navigation satellite system
|name = Global Positioning System (GPS)
|image = File:NAVSTAR GPS logo.png
|image_caption =
|country = United States
|type = Military, civilian
|status = Operational
|operator = [[United States Space Force|US Space Force]]
|coverage = Global
|precision = {{convert|500|-|30|cm|ft|sigfig=2|abbr=on}}
|satellites_nominal = 33
|satellites_current = 31
|first_launch = {{start date and age|1978|2|22}}
|last_launch =
|launch_total = 72
|regime = 6x [[Medium Earth orbit|MEO]] planes
|orbit_height = {{convert|20180|km|mi|abbr=on}}
}}
[[File:GPS Satellite NASA art-iif.jpg|right|250px|thumb|Tī [[thài-khong]] tiong ê GPS ōe-chheⁿ]]
 
'''Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng''' ([[Hàn-jī|Hàn]]: 全球定位系統; [[Eng-gí|Eng]]: ''Global Positioning System''; '''GPS''') sī [[Bí-kok]] [[Bí-kok Kok-hông-pō͘|Kok-hông-pō͘]] gián-chè kap î-hō͘ ê tiong-kī-lī îⁿ-hêng kúi-tō [[ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng]]. I ē-sái ūi tē-kiû piáu-bīn choa̍t-tōa-pō͘-hūn tē-khu (98%) thê-kiong chún-khak ê tēng-ūi chhek-sok kap koân-cheng-khak-tō͘ ê sî-kan piau-chún. Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng ē-ēng boán-chiok ūi-tī choân-kiû jīm-hô só͘-chāi he̍k-chiá kīn-tē khong-kan ê kun-sū iōng-hō͘ liân-sòa cheng-khak-tek khak-tēng sam-ûi ūi-tì, jī-ûi ūn-tōng kap sî-kan ê su-iàu.
 
==Chù-kái==
{{reflist|2}}
 
==Iân-sin oa̍t-tho̍k==
{{refbegin}}
* {{cite web|title=NAVSTAR GPS User Equipment Introduction|url=http://www.navcen.uscg.gov/pubs/gps/gpsuser/gpsuser.pdf|date=September 1996|publisher=United States Coast Guard}}
* {{cite book|url={{google books|plainurl=y|id=lvI1a5J_4ewC}}|title=The global positioning system|author1=Parkinson |author2=Spilker |publisher=American Institute of Aeronautics and Astronautics|isbn=978-1-56347-106-3|year=1996}}
* {{cite book|url={{google books|plainurl=y|id=t1lBTH42mOcC}}|title=GPS and Galileo|author1=Jaizki Mendizabal |author2=Roc Berenguer |author3=Juan Melendez |publisher=McGraw Hill|isbn=978-0-07-159869-9|year=2009}}
* {{cite book|title=The American Practical Navigator – Chapter 11 ''Satellite Navigation''|author=Nathaniel Bowditch|publisher=United States government|year=2002|title-link=s:The American Practical Navigator}}
* [http://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-540-principles-of-the-global-positioning-system-spring-2012/ Global Positioning System] Open Courseware from [[MIT]], 2012
* {{cite book|title=Pinpoint: How GPS is Changing Technology, Culture, and Our Minds|author=Greg Milner|publisher=W. W. Norton|year=2016|isbn=978-0-393-08912-7}}
{{refend}}
 
==Gōa-pō͘ liân-kiat==
{{Library resources box}}
<!--
======================== {{No more links}} ============================
| PLEASE BE CAUTIOUS IN ADDING MORE LINKS TO THIS ARTICLE. Wikipedia |
| is not a collection of links nor should it be used for advertising. |
| |
| Excessive or inappropriate links WILL BE DELETED. |
| See [[Wikipedia:External links]] & [[Wikipedia:Spam]] for details. |
| |
| If there are already plentiful links, please propose additions or |
| replacements on this article's discussion page, or submit your link |
| to the relevant category at the Open Directory Project (dmoz.org) |
| and link back to that category using the {{dmoz}} template. |
==={{No more links}}=========
-->
{{Commons}}
* [https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/faq/gps/ FAA GPS FAQ]
* [https://www.gps.gov/ GPS.gov] – General public education website created by the U.S. Government
 
{{GPS satellites|state=collapsed}}
 
{{Authority control}}
[[Category:Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng| ]]
10,761

次編輯

Sûn-lám me-niú