"Tân Ta̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~
~
1975 nî, Tân Ta̍t nî-hòe ū kha kôan-a, ū tāng-sî ê siáu-siáu, cheng-sîn ê chōng-khóng m̄-sī chin hó. Mā tiāⁿ-tiāⁿ tī koe-á-téng lōa-lōa-sô. 1981 nî, i koat-tēng beh tńg-khì kò͘-hiong hèng-chhun. Tńg-khì hèng-chhun liáu-āu, tī 4 ge̍h 11 hō͘ hit kang, tī kè ke-á-lō͘ ê sî hō͘ chit-tâi chhiau-sok ê iû-lám bus lòng-tio̍h, sàng pīⁿ-īⁿ ê tiong-ng tio̍h kè-sin--a. Hióng-liân 76 hè.
 
== Tân Ta̍t ê im-ga̍k ==
Tân Ta̍t iōng [[hō-ló-ōe]] chhiúⁿ hēng-chhun bîn-iâu, m̄-koh ū-ê gián-kiù-chiá jīn-ûi, chia-ê bîn-iâu chin-chōe sī àn [[pîⁿ-po͘-cho̍k]] ê koa-iâu lâi--ê.
 
1,295

次編輯

Sûn-lám me-niú