"Cha-bó͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[File:Woman.svg|thumb|100px|Khek tòa [[Pioneer thài-khong-chûn]] ê pâi-pián bīn-téng ê ang-á.]]
 
'''Cha-bó͘''' sī [[sèng-piat]] sio̍k [[bó]] ê [[jîn-lūi]], ū-sî kóng '''lú-sèng'''. I ê tò-péng chiū sī [[cha-po͘]].
 
{{phí}}

Sûn-lám me-niú