"Thé (sò͘-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
→‎Lē: ho̍k-sò͘ kái tńg-lâi ho̍k-cha̍p-sò͘
→‎Lē: ho̍k-sò͘ kái tńg-lâi ho̍k-cha̍p-sò͘
 
== Lē ==
# [[Ho̍k-cha̍p-sò͘]] <math> \mathbb C</math> kap it-poaⁿ teh ēng ê ka-hoat kap sêng-hoat. I koh ū kúi-nā-ê pō͘-hūn-thé, chhin-chhiūⁿ [[iú-lí-sò͘]] <math>\mathbb Q</math> kap [[sı̍t-sò͘]] <math>\mathbb R</math>.
# [[Galois thé]] sī ū chīn-pōng ê thé, tī sò͘-lūn, tiān-naú-kho-ha̍k kap chu-sìn kang-thêng sī chin tiōng-iàu ê mi̍h-kiāⁿ.
 
== Sèng-chit ==
2,171

次編輯

Sûn-lám me-niú