"Pî-pê-ô͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Pî-pê-ô· sóa khì tī Pî-pê-ô͘: hô͘-lô͘-tiám)
[[Image:Lake biwa.jpg|thumb|125px|[[Oē-chheⁿ]] tē-tô·tô͘ ([[Landsat]])]]
'''Pî-pê-ô·ô͘''' ([[Ji̍t-bûn]]:琵琶湖) sī [[Ji̍t-pún]] siāng tōa ê chiáⁿ-chúi [[ô·ô͘]], tī [[Kiaⁿ-to·]], [[Tāi-pán]] ê tang-pak. In-ūi kīn hit ê kó·kó͘-to·, Pî-pê-ô·ô͘ chit ê miâ chhiâng-chāi chhut-hiān tī kó·kó͘-tián bûn-ha̍k lāi-té.
 
Ô·Ô͘ ê bīn-chek iok-lio̍k 670 [[km²]], [[Awaji-tó]] ê tōa-sè. Gōa kōan ê [[hô-chhoan]] ê chúi lâu ji̍p ô·ô͘ lāi; chia ê chúi kiong-èng hō·hō͘ hū-kīn 1,500-bān lâng sú-iōng.
 
Pî-pê-ô·ô͘ sī thong sè-kài le̍k-sú tē-3 kú-tn̂g ê ô·ô͘, beh ū 400-bān nî kú, kan-na [[Baikal-ô·ô͘]], [[Tanganyika-ô·ô͘]] koh khah kó·kó͘. Chiah-ni̍h kú-tn̂g ê sî-kan chō-chiâⁿ 1 thò te̍k-pia̍t hoa̍t-phoat ê [[seng-thài]] hē-thóng. Kî-tiong ū 58 ê [[chéng]] pa̍t-ūi bô ê. Ta̍k-nî ū 5-chheng chiah chúi-[[chiáu-á|chiáu]] tī chia hioh-kha. Choè-kīn kúi nî in-ūi ín ji̍p-lâi 1 khoán sin chéng ê [[hî-á]] (''black bass''), tì-tio̍h seng-thài ê to-goân-hòa tōa-tōa siū éng-hióng.
 
Kin-kù [[Ramsar Kong-iok]], Pî-pê-ô·ô͘ tī 1993 nî hông chí-tēng sī 1 ê ta̍t-tit siū pó-hō·hō͘ ê "Ramsar tē-tiám".
 
Koan-hē bûn-chiuⁿ: [[Pî-pê]]
 
<gallery>
Image:Biwa_Lake.jpg|Pî-pê-ô·ô͘ ô·ô͘-piⁿ seⁿ chin chē [[lô·lô͘-tek]].
Image:Lake Biwa shore 1.jpg
</gallery>
 
== Gōa-pō·pō͘ liân-kiat ==
{{commons|Lake Biwa}}
* [http://www.wetlands.org/reports/spec.cfm?site_id=210 Ramsar Tē-tiám]
{{phí}}
 
[[Category:Ô·Ô͘]]
 
[[cs:Biwa]]
15,023

次編輯

Sûn-lám me-niú