"Gē-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
→‎Gē-su̍t ê chióng-mn̂g: kā oē-ô· kái-chò koè-oē, tiau-tok kái chò tiau-khek
==Gē-su̍t ê chióng-mn̂g==
 
chiáuchiàu gē-su̍t chok-chiá só· ēng koh-iūⁿ ê chhiú-lō· kap mûi-thé, lán ē-sái kā gē-su̍t hun-chò bô-kâng ê chióng-mn̂g, ē-bīn sī àn gē-su̍t piáu-hiān ê hong-sek, kap [[le̍k-sú]]-siōng sio-pí-phēng ê khoán-sek lâi hun--ê.
 
*[[Bí-su̍t]]
:[[Koè-oē]]
:[[Tiau-khek]]
:[[Kiàn-tioktio̍k]]
:[[Jī-hoat]] (Su-hoat)
:[[Hip-siòng]] (Liap-iáⁿ)
:[[Si]]
:[[Siáu-soat]]
:[[-kio̍k]]
:[[Sàn-bûn]]
 
*[[Kó͘-tián im-ga̍k]]
 
:[[Chok-khek]]
2,171

次編輯

Sûn-lám me-niú