"Hîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
:''Koan-hē kāng miâ ê tiān-iáⁿ, chhiáⁿ khoàⁿ [[Hîm (tiān-iáⁿ)]].''
 
'''Hîm''' (Ursidae) sī tōa-hêng ê [[chhī-leng tōng-bu̍t]], [[seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi]] kui [[CarnivoraChia̍h-bah-ba̍k]]-bo̍k, [[Ursidae]]-kho ('''hîm-kho''').
 
==Hêng-thé==

Sûn-lám me-niú