"Hàn-sèng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
~
'''Hàn-sènnsèⁿ''' ({{lang|zh|漢姓}}) sī bat siū [[Hàn-bûn-hoà|Hàn-bûn-huà]] íng-hióng ê [[kok-ka]] kah [[bîn-cho̍k|bîn-tso̍k]] sóo sú-iōng ê [[sèⁿ-sī|sènn-sī]]; tshin-tshiūnn [[Tiong-kok]] kah [[Hiong-káng]] pún-sin, iáu-ū [[Tâi-oân|Tâi-uân]], [[Hân-kok]], [[Oa̍t-lâm|Ua̍t-lâm]] kah hái-guā pōo-hūn [[A-chiu|A-tsiu]]-lâng āu-tāi. Tī kóo-tsá sî-tāi, Hàn-sènn ū nn̄g pōo-hūn: '''Sènnsèⁿ''' ({{lang|zh|姓}}) kah '''''' ({{lang|zh|氏}}).
 
''[[Peh-ka-sèⁿ|Peh-ka-sènn]]''({{lang|zh|百家姓}}) kì-lo̍k peh-sènn ê Hàn-sènn.

Sûn-lám me-niú