"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I'm an administrator for this wiki project.
 
 
 
== Chòe-kīn ê khang-khòe ==
# Bí-kok ê kūn (bot chi̍p-hêng)
# Góa ka-tī kòe-khì pian-chi̍p (hâm sóa-ia̍h) ê kiám-cha.
 
== Chiām-sî-ia̍h ==
*[[User:Luuva/SBP1]]
*[[User:Luuva/SBP2]]

Sûn-lám me-niú