"Sóe-á" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
[[image:soe.jpg|thumb|Chi̍t koāⁿ sóe-á. (Khǹg ū khah-kú í-keng siⁿ̄-ko͘, seng hō͘ m̄-bat khoàⁿ-tio̍h ê lâng seng-khoàⁿ, lēng-kang ū ki-hoē tah lâi kā-i oāⁿ--lo̍h-lâi.)]]
'''Sóe-á''' / ('''sé-á''') sī chi̍t-chióng lông-chok-bu̍t. Lóng-sī chèng-tī m̄-bián kài su-iàu koàn-chúi tah-sò ê [[chhân-hn̂g|hn̂g]]-nih. Tâi-oân toà-tī soaⁿ-téng ê chū-bîn, chá-chêng chin-chē lâng oē chèng chit-chióng si̍t-bu̍t lâi chia̍h. Chit-má mā ū lâng kā-i the̍h-lâi chò [[chiú]].
281

次編輯

Sûn-lám me-niú