"Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
:"Ji̍t-pún sî-tāi" choán lâi chia, iú-koan kî-tha só͘-chāi siū Ji̍t-pún koán-lí, thóng-tī he̍k-chiá chiàm-niá ê sî-kî, chhiáⁿ chham-khó [[Ji̍t-pún sî-tāi (khu-pia̍t-ia̍h)]].
 
{{template:Tâi-oân le̍k-sú}}
 
'''Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi''' tāi-piáu [[1895 nî]] kàu [[1945 nî]] [[Tâi-oân]] hō͘ [[Ji̍t-pún]] thóng-tī ê hit-tōaⁿ sî-kan.

Sûn-lám me-niú