"Wikipedia:Chiūⁿ-bāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
已變更 "Wikipedia:Chhiūⁿ-bāng" 的保護層級 ([Siu-kái=囇允許自動確認用戶] (無限期)[Sóa khì=囇允許自動確認用戶] (無限期))
~ (Pó-hō͘ "Wikipedia:Chhiūⁿ-bāng" ([Siu-kái=囇允許管理員] (無限期)[Sóa khì=囇允許管理員] (無限期)))
~ (已變更 "Wikipedia:Chhiūⁿ-bāng" 的保護層級 ([Siu-kái=囇允許自動確認用戶] (無限期)[Sóa khì=囇允許自動確認用戶] (無限期)))

Sûn-lám me-niú