"Makka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Luuva sóa Makkah chit ia̍h khì Makka
'''MakkahMakka'''<ref>chāi-tēDIN ê koan-hong Eng-gí lô-má-jī, chham-khó [https://books.google.com.tw/books?id=PddTr1X7hEgC&pg=PA76]31635</ref>, choân-miâ '''MakkahMakka al-Mukarrama''' ("Sèng-siâⁿ Makkah"), sī [[Saud ê A-lá-pek]] ê siâⁿ-chhī, [[Makkah Khu]] ê siú-hú.
 
Tùi [[Islam-kàu]] lâi-kóng Makkah sī choa̍t-téng ê sèng-siâⁿ.
 
== Miâ ==
Tī Eng-gí ê it-poaⁿ sī siá Mecca, m̄-koh Saud ê A-lá-pek tī 1980 nî-tāi kái ēng ''Makkah''<ref>[https://books.google.com.tw/books?id=PddTr1X7hEgC&pg=PA76]</ref>.
 
== Chham-khó ==

Sûn-lám me-niú